Termeni și condiții generale pentru utilizarea site-ului www.ugal-jobs.ro

Site-ul www.ugal-jobs.ro (denumit în continuare UGAL Jobs) este administrat de către Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Email de contact: jobs@ugal.ro.

Adresa poștală: Str. Domnească nr. 47 Galați.

Dacă folosiți serviciile sau informațiile oferite de către UGAL Jobs, bifând, la momentul înregistrării în sistem, caseta de validare cu textul „Prin apăsarea butonului ÎNREGISTRARE, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de UGALJOBS - aceasta va presupune acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor de mai jos.

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea condițiilor generale de acces și de utilizare detaliate mai jos ("Condiții generale"), precum și de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesați site-ul, când îl parcurgeți și îl utilizați, dumneavoastră acceptați implicit și necondiționat Condițiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care ați putea s-o aveți cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Drepturi de proprietate intelectuală

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menționat sunt autorizate cu condiția ca acestea să fie destinate unei folosințe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispozițiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepția dispozițiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parțială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări, CV-uri sau anunțuri de recrutare, cu sau  fără a se fi obținut în prealabil autorizația de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, este strict interzisă și constituie INFRACȚIUNE ce se pedepsește conform legislației în vigoare.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obținut în prealabil autorizație de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați sau de la titularii respectivi constituie INFRACȚIUNE ce se pedepsește conform legilor în vigoare.

Universitatea Dunarea de Jos își rezervă dreptul de a modifica/actualiza informațiile ce figurează în prezentul site pe internet.

Hyperlink-uri

Dacă doriți să plasați un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactați responsabilul site-ului www.ugal-jobs.ro.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziție a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.ugal-jobs.ro și nu este responsabilă, în nici un fel, de conținutul, textelor, infomațiilor etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

 

Responsabilități

Pentru persoane fizice

Pentru a utiliza serviciile și informațiile oferite de UGAL Jobs, vă obligați să:

   1) introduceți în sistem date precise, complete și adevărate despre dumneavoastră, conform formularului de înregistrare disponibil pe site;

   2) actualizați datele de înregistrare da câte ori este necesar, pentru a fi adevărate și complete.

 

Pentru persoane juridice

Persoana juridică se obligă să transmită către UGAL Jobs următoarele informații reale: denumire, adresă, număr de telefon, adresă e-mail, numele și prenumele persoanei de contact și codul fiscal..

Societățile care recrutează pentru străinătate au obligația să trimita Certificatul de Înregistrare eliberat de Registrul Comerțului cu domeniul de activitate plasarea si recrutarea de personal.

Anunturile de operatoare video-chat, masaj erotic sau altele asemănătoare este intezis a fi publicate pe site-ul UGAL Jobs.

 

Daca veți furniza informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, UGAL Jobs are dreptul să blocheze contul dumneavoastră.

 

Accesul la unele dintre serviciile  UGAL Jobs poate fi permis doar după plata unui abonament. Toate plațile, incluzând taxele aplicabile acestor plăți, vor fi realizate pe baza de factură proformă sau, la solicitarea dv., pe baza de factura fiscală, în RON. Accesul la aceste servicii nu va fi permis decât după momentul la care se confirmă transferul de bani în contul UGAL Jobs.

Limitarea responsabilității

Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, afiliații săi, membrii rețelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuți responsabili pentru daune directe sau indirecte și în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conținutul site-ului este prezentat fără nici o garanție, de nicio natură.

De asemenea, UGAL Jobs, la cerere, poate investiga și verifica anumite informații publicate de utilizatori și poate decide dacă informațiile respective trebuie îndepărtate.

 

Este posibil ca anunțurile să nu reflecte întru totul realitatea, de aceea este necesar să evaluați informațiile de pe UGAL Jobs pe care le utilizați înainte a merge sau a invita la un interviu, de a vă angaja sau de a efectua o acțiune care implică folosirea de fonduri sau resurse proprii sau ale unor terți. Vă rugăm să ne contactați în situația în care aflați de existența unor astfel de anunțuri.

Drept aplicabil

Prezentele Condiții Generale, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiții Generale sau din accesarea / funcționarea / disfuncționalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Condițiilor Generale și a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanțele românești vor fi considerate competente.

Actualizarea condițiilor generale

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment accesul la site, precum și Condițiile Generale. Aceste modificări și actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condițiile Generale în vigoare.

 

            Data ultimei actualizări: 17.10.2016